Oświadczenie byłego Prezesa ROD

Drodzy Działkowcy!

Zwracam się do Was już jako były Prezes Zarządu ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie, chcąc wyrazić swoje refleksje oraz serdecznie podziękować za wspólnie spędzony czas i dotychczasową współpracę.

Okres mojej kadencji obfitował w wyzwania, ale również w satysfakcjonujące sukcesy, które przyniosły korzyści nie tylko naszym działkom, ale całej społeczności ROD. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie stał się miejscem pięknym, funkcjonalnym i sprzyjającym zarówno wypoczynkowi, jak i integracji.

Pozwólcie, że przedstawię kilka kluczowych osiągnięć, które udało mi się zrealizować:

 1. Modernizacja infrastruktury: Przeprowadzono szereg modernizacji, które znacząco poprawiły komfort użytkowania naszych działek, w tym remont Domu Działkowca, alejek i dróg dojazdowych.
 2. Zrównoważony rozwój: Wprowadzono zasady ekologicznego gospodarowania, stworzono ścieżkę edukacyjną dzięki funduszom z ARiMR, promowano uprawy bez chemicznych środków ochrony oraz oszczędne gospodarowanie wodą.
 3. Integracja społeczna: Organizowano liczne wydarzenia, takie jak Dzień Działkowca, Dzień Małego Działkowca, warsztaty rękodzielnicze oraz spotkania tematyczne, które zacieśniały więzi między działkowcami.
 4. Bezpieczeństwo: Wprowadzono monitoring oraz współpracowano z lokalnymi służbami porządkowymi, dbając o bezpieczeństwo na terenie Ogrodu.

To wszystko nie udałoby się gdyby nie osoby, które wspierały mnie w tych działaniach. W tym miejscu dziękuję:

 • Panu Romanowi Krempskiemu, Sekretarzowi OZ PZD w Szczecinie, za wsparcie merytoryczne i ogromną wiedzę, którą się dzielił.
 • Panu Jerzemu, Sekretarzowi ROD, za jego niezłomność, skrupulatność i oddanie w wykonywaniu obowiązków.
 • Pani Katarzynie, Skarbnik ROD, za wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu wszelkich dofinansowań.
 • Panu Waldkowi, Wiceprezesowi ROD, za godne zastępowanie mnie podczas mojej nieobecności.
 • wszystkim działkowcom, którzy społecznie angażowali się w życie naszego ogrodu

Byłem zaszczycony możliwością służenia naszej społeczności i starania się sprostać tej odpowiedzialności najlepiej, jak potrafiłem. Jestem dumny z naszych wspólnych osiągnięć, w tym:

 • Zajęcie 1. miejsca w konkursie “Przyjazny Ogród 2023” Urzędu Marszałkowskiego za działania społeczne.
 • Odzyskanie 10 000 zł z Wód Polskich.
 • Napisanie projektu “Ogród dla zapylaczy, zapylacze dla ogrodu” dla Funduszy Norweskich
 • Założenie i prowadzenie strony internetowej, skrzynki podawczej oraz wprowadzenie płatności bezgotówkowych
 • Pomysł i organizacja 1. i 2. edycji Dnia Małego Działkowca 
 • Zmiana nazwy ROD z ROD im. A. Zawadzkiego na ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie oraz zaprojektowanie i nadanie nowego sztandaru ROD
 • Gruntowny remont alei wewnętrznej do parkingu w rejonie IV, z pozyskanym zwrotem z Okręgu
 • Montaż 16 nowych tablic informacyjnych, za pieniądze pozyskane z ARiMR
 • Zakup rębaka spalinowego, za pieniądze pozyskane z ARiMR
 • Zakup i montaż ławostołów i ławki przy Domu Działkowca, za pieniądze otrzymane w konkursie “Przyjazny Ogród 2023”
 • Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych w Domu Działkowca w 2024 roku oraz zakup nowych krzeseł na salę Domu Działkowca, z pieniędzy za wynajem sali.

Niestety w związku z Uchwałą nr 81/2024 Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 22.05.2024 roku zostałem odwołany z członka Zarządu ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie.

Jako główny powód takiej decyzji podano złamanie § 59 ust.2 Statutu PZD, który jasno stanowi, iż walne zebranie działkowców powinno odbyć się do 15 maja danego roku. Jak sami wiecie takie zebranie nie odbyło się w naszym ogrodzie w statutowym terminie. 

Uchwałą nr 84/2024 Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 22.05.2024 roku, Okręg postanowił NIE WYRAZIĆ zgody na przesunięcie odbycia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w naszym ROD na 25.05.2024 roku, odrzucając tym samym wniosek który złożyliśmy 7 maja 2024 roku. 

Uchwałą nr 104/2024 Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie z dnia 22.05.2024 postanowił powołać Zarząd Komisaryczny w ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie w składzie : 

 1. Czesław Skonecki 
 2. Waldemar Kupski
 3. Grzegorz Jędraszczyk

Głównym zadaniem powołanego zarządu komisarycznego będzie zwołanie w terminie do 15 czerwca 2024 roku walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego. 

Raz jeszcze dziękuję za Wasze wsparcie i współpracę. Życzę Wam dalszych sukcesów, zdrowia oraz radości z pracy na Waszych działkach.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Markiewicz

Były Prezes ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Oświadczenie byłego Prezesa ROD