Plan pracy ROD na rok 2021

Plan pracy ROD 2021 pod kątem usprawnienia komunikacji między zarządem

a działkowcami.

Trudna sytuacja epidemiczna, oraz odgórnie zalecona konieczność wprowadzania kolejnych obostrzeń i ograniczeń w bezpośrednich kontaktach z działkowcami, np. poprzez ograniczenie dostępności biura dla interesantów, nie ułatwia nam funkcjonowania i komunikacji z Wami – Działkowcami. Dlatego też, dokładamy wszelkich starań, by wprowadzić jak najwięcej rozwiązań, poprawiających wymianę informacji między Zarządem a członkami Naszego RODu.

Założenie strony internetowej ROD, na której obecnie się znajdujecie, to jeden z kroków na drodze do poprawy komunikacji, ale nie jedyny. Poniżej, możecie przeczytać jakie usprawnienia już w prowadziliśmy lub jesteśmy w trakcie ich wdrażania.

STRONA INTERNETOWA 

W XXI wieku trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek podmiotu, bez strony internetowej, a jednak nasz ROD przez długie lata jej nie posiadał. Poprzednie Zarządy, wielokrotnie obiecywały jej utworzenie, jednak kończyło się jedynie na obietnicach. Dzięki staraniom Nowego Zarządu, strona internetowa www.rodgryfino.pl powstała w tym roku. Liczymy na to, że umożliwi ona lepszą i sprawniejszą komunikację między Zarządem, a działkowcami. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony, w szczególności zakładki “KOMUNIKATY” w której pojawiać będą się aktualne informacje dotyczące Naszego RODu.

W niedalekiej przyszłości planujemy uruchomienie na stronie “GIEŁDY DZIAŁKOWCA”, w której każdy z członków Naszego RODu będzie mógł zamieścić informację dotyczącą chęci oddania nadmiernej ilości sadzonek czy niepotrzebnych materiałów z których inny działkowiec mógłby nieodpłatnie skorzystać.

WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI

Nowy Zarząd, mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich podjął starania mające na celu odnowienie zaniedbanych przez lata stosunków ze służbami takimi jak: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja i Straż Miejska w celu przekazywania informacji o zaistniałych zdarzeniach w ogrodzie i poprawie bezpieczeństwa. Dzięki założeniu “REJESTRU ZDARZEŃ”, będziemy mogli analizować każdy przypadek indywidualnie, wyciągając odpowiednie wnioski.

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

Ze względu na epidemię COVID-19, wprowadziliśmy w Naszym Ogrodzie płatności bezgotówkowe, które są najbezpieczniejszą, bo bezkontaktową formą dokonywania płatności. Od teraz wszelkich opłat należy dokonywać na konto PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Zawadzkiego ul. Armii Krajowej 74-100 Gryfino nr konta 37 1020 4812 0000 0102 0005 2415.

TABLICE INFORMACYJNE

Od lat tablice informacyjne służyły jedynie do informowania działkowców o konieczności dokonania opłat, terminach odczytu liczników oraz odkręcania i zakręcania głównych zaworów wody. Wielu z Was zauważyło, że w ostatnim czasie bardzo się to zmieniło i na tablicach ogłoszeń zaczęły pojawiać się również inne, ważne dla działkowców informacje. Uważamy, że może to być jedna z najważniejszych (równorzędnie ze stroną internetową ROD) forma kontaktu i informowania o tym, co aktualnie dzieje się w Naszym Ogrodzie, a przez to czynnie włączyć się w jego funkcjonowanie.

W bieżącym roku, planujemy ustawienie nowych tablic informacyjnych, w miejscach gdzie ich brakuje. Jesteśmy w trakcie zbierania informacji, gdzie takie tablice ustawić. Dlatego, jeżeli uważasz, że w twojej okolicy/rejonie powinna znaleźć się taka tablica informacyjna, daj nam znać pod numerem telefonu 91-416-42-89 (dyżur telefoniczny w każdy wtorek od 9.00 do 16.00), na pewno weźmiemy to pod uwagę.

NOWY ADRES E-MAIL

Specjalnie na potrzeby komunikacji z działkowcami, założyliśmy nowy, łatwy do zapamiętania adres e-mail – rodgryfino@gmail.com. Możecie kierować na niego wszelkie zapytania i uwagi do Zarządu ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie. Widzimy, że już teraz korzystacie z niego chętnie, np. wysyłając deklaracje odnośnie Nowego Programu Śmieciowego.

Drodzy Działkowcy, wprowadziliśmy i nadal wprowadzamy rozwiązania poprawiające komunikację między Zarządem a działkowcami. Jednocześnie, jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, dlatego zachęcamy do dzielenia się pomysłami na podany w ostatnim punkcie, nowy adres e-mail.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych

im. A. Zawadzkiego w Gryfinie