10 lat ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Minęło dziesięć lat od uchwalenia ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, stanowiącej kamień milowy w historii polskiego ogrodnictwa działkowego. To wydarzenie symbolizuje długotrwałe wysiłki działkowców w walce o dogodne warunki użytkowania działek, ochronę istnienia ogrodów oraz stabilność dla organizacji broniących ich interesów.

Ustawa ta przez ponad dekadę pełniła rolę gwaranta trwałości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, zachowując dorobek prawny i organizacyjny wielu pokoleń działkowców oraz ocalając prawie 5 tysięcy ogrodów działkowych. Dostosowana do Konstytucji, zagwarantowała swobodę zrzeszania się, pluralizm organizacji działkowych i poszanowanie praw właścicieli gruntów zajętych przez ogrody, nie naruszając przy tym praw samych działkowców.

Przyjmując zróżnicowane rozwiązania, ustawa zapewniła działkowcom m.in. prawo do działki ujawnionej w księdze wieczystej, możliwość przenoszenia prawa do działki między działkowcami oraz odrębną własność nasadzeń i urządzeń na działce. Dodatkowo, wprowadziła mechanizmy ochrony przed likwidacją ogrodów, wymagając cywilizowanych procedur usuwania ogrodów z miejskich przestrzeni oraz zapewniając tereny zastępcze i odszkodowania dla działkowców.

Polski Związek Działkowców, jako główna organizacja reprezentująca interesy działkowców, odgrywa kluczową rolę w praktycznej realizacji gwarancji zawartych w ustawie. Działa przeciwko naruszeniom interesów działkowców, prowadząc szeroką działalność inwestycyjną, oświatową i medialną, co przyczynia się do rozwoju całego ruchu działkowego.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

You are currently viewing 10 lat ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych