Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.


Statut PZD

Statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018 roku.


Regulamin ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.


Zasady korzystania z energii elektrycznej

w ROD "Zielone Tarasy" w Gryfinie

Zasady opracowano na podstawie Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady ZD z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.


Zasady odbioru odpadów

w ROD "Zielone Tarasy" w Gryfinie

Na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r i późniejszymi zmianami oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVI/222/20 z dnia 5 listopada 2020 i Uchwały nr XXVI/223/20 z dnia 5 listopada i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.