Władze Rodzinnych Ogrodów Działkowych

ZARZĄD ROD

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Markiewicz

(tel. 606 230 471)


WICEPREZES ZARZĄDU

Waldemar Piznal

CZŁONEK ZARZĄDU - SEKRETARZ

Jerzy Mąderek

CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK

-


CZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH

Grzegorz Jędraszczyk

GOSPODARZE ROD

GOSPODARZ REJONU 1 i 2

Andrzej Siedlecki

(tel. 606 233 054)

GOSPODARZ REJONU 3 i 5

Wacław Jaksina

(tel. 784 514 928)

GOSPODARZ REJONU 4

Rafał Sosnowski

(tel. 603 595 415)

KOMISJA REWIZYJNA ROD

PRZEWODNICZĄCY

-