Aktualizacja danych – PILNE!

W celu aktualizacji bazy danych naszego ogrodu, Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie, zwraca się do działkowców z pilną prośbą o zgłaszanie się do biura Zarządu, w celu uzupełnienia brakujących informacji:

  • PESEL (każdego członka PZD)
  • AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA
  • NUMER TELEFONU
  • AKT MAŁŻEŃSTWA ( w przypadku zmiany nazwiska lub ustanowienia małżonka członkiem PZD)
  • KOPIA AKTU ZGONU (dla potwierdzenia wygaśnięcia członkostwa PZD)

WTOREK – 9:00 – 16:00

ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK – 10:00 – 14:00

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy”

Grzegorz Jędraszczyk


You are currently viewing Aktualizacja danych – PILNE!