Brak kworum na Konferencji Delegatów

Szanowni Działkowcy!

Pomimo wysłania imiennych zawiadomień każdemu z delegatów, wybranych w czasie zebrań sektorowych w roku 2021, na Konferencję Delegatów w dniu 12.08.2023., spośród 72 delegatów przybyło w terminie jedynie 34 delegatów, co stanowiło jedynie 47% wszystkich uprawnionych. Spowodowało to brak kworum i zgodnie z przepisami prawa zebranie nie mogło podjąć żadnych uchwał. Następny termin zebrania, wyznaczony zgodnie z przepisami prawa, spowoduje kolejne koszty wysyłki, druku materiałów itp. Koszty ponownej organizacji zebrania obciążają wszystkich Działkowców.

Prosimy o poważne podejście do tematu, w kolejnym terminie zebrania.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Brak kworum na Konferencji Delegatów