Czy na działce ROD można urządzić plac zabaw?

Zgodnie z Regulaminem ROD (§ 41) działka na terenie ROD może być wyposażona w: altanę działkową, szklarnię, tunel foliowy, okna inspektowe, studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną, zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne), bezodpływowe zbiorniki na nieczystości
ciekłe, pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe, ale również piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

Z zapisu tego jasno więc wynika, że na działce ROD można urządzić mini plac zabaw dla dzieci lub wnuków działkowca. Należy przy tym pamiętać, że chociaż urządzenia te według art. 3 pkt. 4 lit. c Prawa Budowlanego, jako obiekty małej architektury nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, to jednak jako takie podlegają obowiązkowi utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie


You are currently viewing Czy na działce ROD można urządzić plac zabaw?