Deklaracja dla działkowców z rejonu IV i V

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne (Alert RCB) Zarząd odwołał zaplanowane na 1 lipca 2022r. spotkanie z działkowcami z rejonu IV i V w sprawie podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom działkowców, zamiast wyznaczania kolejnego terminu spotkania, przygotowaliśmy Deklarację wyboru sposobu dostarczania wody do działek z rejonu IV i V, którą można odebrać w biurze Zarządu ROD lub pobrać na tej stronie.

DEKLARACJA WYBORU SPOSOBU DOSTARCZANIA WODY DLA REJONU IV I V

Deklarację należy wydrukować, wypełnić i złożyć w biurze Zarządu ROD (w dniu pracy biura) lub wrzucić do nowej skrzynki podawczej, która zamontowana została na ogrodzeniu, przed wejściem do biura Zarządu ROD, do 9 września 2022r.

Aby deklaracja była ważna, należy zaznaczyć oba podpunkty z punktu 3. deklaracji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem przepisów RODO, do których musimy się stosować.

* deklaracja ma na celu określenie wielkości zainteresowania działkowców z rejonu IV i V, przyłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” W Gryfinie

Łukasz Markiewicz

You are currently viewing Deklaracja dla działkowców z rejonu IV i V