Deklaracje dot. sieci wodociągowej – WYNIKI!

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Zielone Tarasy” w Gryfinie informuje o wynikach zainteresowania działkowców z rejonu IV i V, przyłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie deklaracji złożonych do 9 września 2022 r. 

  • Chęć przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej zadeklarowało 9% działkowców z rejonu IV i V,
  • Chęć pozostania przy dotychczasowym sposobie poboru wody ze studni głębinowych zadeklarowało 91% działkowców z rejonu IV i V,
  • Frekwencja wyniosła: 71% działkowców z rejonu IV i V.

Kierując się oczekiwaniami działkowców Zarząd przychyla się do pozostania przy dotychczasowym sposobie poboru wody ze studni głębinowych w rejonach IV i V.

Jednocześnie przypomina o zasadach i kosztach dostarczania wody ze studni głębinowych:

  • opłata za zużytą wodę ze studni głębinowych w rejonie IV i V w 2022r. uchwalona została na 1,81 zł/ 1m3 wody + koszty dodatkowe remontów i konserwacji infrastruktury. 

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Deklaracje dot. sieci wodociągowej – WYNIKI!