Dom mieszkalny do 70 m kw. bez pozwolenia, ale nie w ROD

Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych, bez uzyskiwania pozwolenia i z pominięciem wielu formalności.

„Dom bez formalności” nie obejmuje jednak działkowców ROD, którzy nie spełniają podstawowych warunków programu. Po pierwsze, zgodnie z § 7 Regulaminu ROD, altana działkowa nie jest obiektem mieszkalnym, a przebywanie na niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu. Działkowiec nie spełnia więc warunku budowania domu dla własnych celów mieszkaniowych. Po drugie dzierżawa działkowa nie uprawnia działkowca do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, więc nie może on złożyć wymaganego (zgodnego z prawdą) oświadczenia.

Na działkach ROD, zgodnie z przepisami, można zatem wznosić jedynie altany działkowe o maksymalnej powierzchni 35 m kw., które nie są wykorzystywane do zamieszkiwania.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie


You are currently viewing Dom mieszkalny do 70 m kw. bez pozwolenia, ale nie w ROD