Dostawa pojemników na odpady

Informujemy, że w biurze Zarządu ROD dostępnych jest obecnie 30 szt. indywidualnych pojemników na odpady zmieszane, które można kupić i odebrać w godzinach pracy biura.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie


You are currently viewing Dostawa pojemników na odpady