Informacja dla działkowców z rejonu 3, 4 i 5

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie informuje, że w dniu 29.04.2021 w Domu Działkowca odbyło się spotkanie z działkowcami rejonów 3, 4 i 5, zaniepokojonymi sytuacją dotyczącą gospodarki śmieciowej na terenie ROD-u.

W spotkaniu, oprócz Zarządu ROD brał udział również przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W trakcie spotkania działkowcy naświetlili kwestię związaną z chęcią przystąpienia do Nowego Programu Śmieciowego na tych samych zasadach co rejony 1 i 2 . Zarząd przedstawił problemy z jakimi musiałby się zmierzyć z chwilą wdrożenia programu śmieciowego w rejonach 3, 4 i 5. Mianowicie, jest to zbyt duża ilość działek, w rejonie 4 i 5, dla dwóch gospodarzy i zbyt mała liczba chętnych do pomocy w dniu odbioru pojemników. Brak jest również wymaganej ilości chętnych z tych rejonów, do przystąpienia do nowego programu śmieciowego.

Przed rozpoczęciem spotkania działkowcy przedstawili listę z podpisami sporej części działkowców, którzy zadeklarowali chęć zmian w tych rejonach. Jako Zarząd jesteśmy przede wszystkim po to aby służyć interesom Was działkowców i dlatego postanowiliśmy, jeszcze w trakcie trwania posiedzenia, wyjść naprzeciw oczekiwaniom działkowców i zaproponowaliśmy wprowadzenie również w rejonach 3, 4 i 5 Nowego Programu Śmieciowego, pod warunkiem spełnienia dwóch podstawowych warunków:

  1. Do 22 czerwca 2021 roku działkowcy biorący udział w spotkaniu zdobędą minimum 50% wypełnionych deklaracji na każdym z rejonów (rejon III – 50%, rejon IV – 50%, rejon V – 50%). Deklarację można pobrać w biurze ROD-u lub klikając tutaj => DEKLARACJA ŚMIECIOWA
  2. 2. Z chwilą zdobycia minimum 50% wypełnionych deklaracji, dostarczą listę co najmniej dwóch działkowców z każdego rejonu którzy zadeklarują chęć pomocy gospodarzom poszczególnych rejonów w dniu odbioru pojemników – celem ułatwienia procesu zapisywania pojemników na odpady w punktach odbioru.

Przybyli na spotkanie działkowcy, przy aprobacie członka Komisji Rewizyjnej, przystali na te warunki.

You are currently viewing Informacja dla działkowców z rejonu 3, 4 i 5