Jakie jest stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie wyborów samorządowych?

Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2024r. w sprawie tegorocznych wyborów samorządowych jest jasne i zdecydowane. Krajowa Rada PZD popiera aktywne zaangażowanie działkowców w życie publiczne i zachęca przedstawicieli ROD do kandydowania do samorządów. Ich obecność w radach miejskich jest kluczowa dla zapewnienia właściwej ochrony i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Tegoroczne wybory samorządowe mają kluczowe znaczenie dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje podejmowane na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie ROD, obejmując kwestie planowania przestrzennego, inwestycji komunalnych, podziału środków publicznych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby w samorządach zasiadali ludzie, którzy rozumieją znaczenie ROD i są gotowi bronić ich interesów.

Treść stanowiska Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie wyborów samorządowych zamieszczam poniżej.

Z poważaniem

Łukasz Markiewicz

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Jakie jest stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie wyborów samorządowych?