Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców to stowarzyszenie ogrodowe, którego początki sięgają lat 80 XX wieku, a które kontynuuje ponad 120-letnią tradycję ogrodnictwa działkowego w Polsce. PZD zrzesza ponad 4,5 tysiąca Ogrodów Działkowych, podzielonych w sumie na prawie 1 mln działek. Działa w oparciu o Ustawę z 2013r. gwarantującą działkowcom szereg praw, takich jak prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych, prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce, prawo do odszkodowania w razie likwidacji ogrodu czy prawo do przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego rodzinę.

PZD jest organizacją apolityczną, dbającą o interesy swoich członków, należy jednak podkreślić, że to dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu kolejnych pokoleń działkowców, możemy w tym roku obchodzić wspólnie 40-lecie jego powstania. W dniu 13 listopada 2021r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone Tarasy” w Gryfinie odbyły się obchody jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.

Uroczystość uświetnili swoim udziałem: Wiceprezes Okręgu PZD w Szczecinie, pan Józef Romanowski; byli prezesi ROD “Zielone Tarasy”, pan Andrzej Iwan oraz pan Ryszard Potapiński; obecni członkowie struktur ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie oraz zaproszeni działkowcy.

Prezes Zarządu ROD, pan Grzegorz Jędraszczyk, przywitał wszystkich obecnych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Zwrócił uwagę, że ogrody działkowe użytkowane są przez osoby z różnych grup społecznych i zawodowych, do tego w różnym wieku. Służą one zarówno celom użytkowym, takim jak uprawa warzyw czy owoców, jak również rekreacyjnym i wypoczynkowym. Podkreślił, że to dzięki codziennej pracy, którą działkowcy wkładają w pielęgnację i utrzymanie pojedynczych ogródków działkowych, ale również zaangażowanie w życie Ogrodu, przyczynili się i nadal przyczyniają się oni do propagowania idei ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Następnie głos zabrał były prezes ROD, pan Andrzej Iwan. Przypomniał o swoich latach urzędowania i o problemach z jakimi przyszło mu się mierzyć w owym czasie. Jako jeden ze swoich sukcesów wymienił modernizację systemu wodnego w rejonach IV i V, którego udało mu się dokonać, mimo znacznego niedofinansowania ROD.

W dalszej kolejności przemawiał Wiceprezes Okręgu Polskiego Związku Działkowców, pan Józef Romanowski, który docenił inicjatywę i organizację wydarzenia przez Zarząd ROD „Zielone Tarasy” oraz podziękował społeczności działkowców i ich rodzin, za wytrwałość i zaangażowanie w pracę nie tylko na własnych działkach, ale również na rzecz Ogrodu i Polskiego Związku Działkowców.

Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów i okolicznościowych medali, zaprojektowanym i zorganizowanym przez jednego z członków Zarządu. Wiceprezes Zarządu, pan Łukasz Markiewicz podziękował zaproszonym na spotkanie działkowcom, prawdziwym weteranom ruchu działkowego. Osobom, które o swoje ogródki działkowe dbają niemalże od początku kształtowania się kolejnych, pięciu rejonów Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Zielone Tarasy”, jeszcze do niedawna ROD im. generała A. Zawadzkiego w Gryfinie.

Jubileusz 40-lecia PZD stał się okazją, aby podziękować im za wysiłek i wytrwałość w uprawie ogrodów, które nierzadko stanowią wzór do naśladowania, dla młodszych pokoleń działkowców. Wyróżnienia wręczył Prezes Zarządu ROD, pan Grzegorz Jędraszczyk. 25 dyplomów i medali (po 5 dla każdego z rejonów) przyznano działkowcom, którzy są działkowcami najdłużej użytkującymi swoje działki (osobiście), w swoich rejonach. Uhonorowano również byłych, żyjących Prezesów Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie.

Po wykonaniu pamiątkowej fotografii, przystąpiono do krótkiej części nieoficjalnej, podczas której przy kawie i słodkim poczęstunku, zgromadzeni goście mieli okazję powspominać minione lata oraz porozmawiać o bieżących sprawach ROD „Zielone Tarasy”.

You are currently viewing Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców