Komunikat Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią – 28.05.2021

Komunikat Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców  z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią.

W ostatnich dniach do Biura Krajowej Rady PZD wpłynęło wiele pytań dotyczących możliwości przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD. Zarządy ROD sugerując się informacjami medialnymi dotyczącymi łagodzenia przez Radę Ministrów obostrzeń związanych ze stanem epidemii uznają, że możliwość przeprowadzenia walnego zebrania w ROD została przywrócona.

Krajowy Zarząd PZD wyjaśnia, że stale monitoruje sytuację pandemiczną w kraju oraz zmieniające się rozporządzenia Rady Ministrów i na tej podstawie wydaje stosowne uchwały.

W dniu 20 maja 2021 roku Krajowy Zarząd PZD przyjął i opublikował na stronie internetowej Komunikat w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych, w  którym stwierdził, że aktualnie obowiązujące przepisy powszechne faktycznie wykluczają możliwość odbycia walnego zebrania (konferencji delegatów) w ROD.

Mimo, że w dniu 25 maja 2021 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii, na podstawie którego Krajowy Zarząd przyjął w dniu 20 maja br. Komunikat, sytuacja prawna dotycząca takiej formy zgromadzeń, jakim są walne zebrania (konferencje delegatów) w ROD nie zmieniła się i nadal nie jest możliwe ich przeprowadzenie.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że na podstawie doświadczeń z odbyciem walnych zebrań w 2020 roku Uchwałą nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań w ROD w bieżącym roku do 31 sierpnia 2021 roku. Krajowy Zarząd PZD ma świadomość konieczności odbycia w tym roku walnych zebrań lub konferencji delegatów we wszystkich ROD, ale warunkiem jest ich bezpieczne przeprowadzenia bez ryzyka dla zdrowia i życia uczestników.

 Krajowy Zarząd PZD pokłada wiarę w to, że dalsze luzowanie obostrzeń, a także kontynuowanie programu szczepień przeciw COVID-19 pozwoli na odbycie walnych zebrań w ROD w 2021 roku, nawet w sytuacji, gdyby ponownie zaistniała konieczność przedłużenia terminu walnych zebrań w tym roku.

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD informuje, że w razie pojawienia się prawnej możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD niezwłocznie podejmie stosowną uchwałę  w tym zakresie i poinformuje zarządy ROD.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

pzd