Komunikat o konferencji delegatów w naszym ROD

Ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne, nie ma możliwości zorganizowania walnego zebrania sprawozdawczego w dotychczasowej formie. Z tego względu Zarząd ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie działając na podstawie § 57 ust.3 Statutu PZD, podjął decyzję o zorganizowaniu w naszym ROD w 2021 roku i w latach kolejnych (aż do zakończenia kadencji) konferencji delegatów. Aby to było możliwe, dokonano podziału rejonów na mniejsze sektory:

W ten sposób wyznaczono 13 sektorów:

 1. W skład sektora nr 1 będą wchodziły działki rejon I od 1 do 88
 2. W skład sektora nr 2 będą wchodziły działki rejon I od 89 do 177 
 3. W skład sektora nr 3 będą wchodziły działki rejon II od 1 do 72 
 4. W skład sektora nr 4 będą wchodziły działki rejon II od 73 do 144
 5. W skład sektora nr 5 będą wchodziły działki rejon II od 145 do 212
 6. W skład sektora nr 6 będą wchodziły działki rejon III od 1 do 100
 7. W skład sektora nr 7 będą wchodziły działki rejon IV od 1 do 100
 8. W skład sektora nr 8 będą wchodziły działki rejon IV od 101 do 201
 9. W skład sektora nr 9 będą wchodziły działki rejon IV od 202 do 302
 10. W skład sektora nr 10 będą wchodziły działki rejon IV od 303 do 398
 11. W skład sektora nr 11 będą wchodziły działki rejon V od 1 do 88
 12. W skład sektora nr 12 będą wchodziły działki rejon V od 89 do 177
 13. W skład sektora nr 13 będą wchodziły działki rejon V od 178 do 263

Sektory dokonają wyboru według klucza 15 działek = 1 delegat co daje 78 delegatów na konferencję delegatów w następujący sposób:

 1. Sektor nr 1 wybierze 6 delegatów
 2. Sektor nr 2 wybierze 6 delegatów
 3. Sektor nr 3 wybierze 5 delegatów
 4. Sektor nr 4 wybierze 5 delegatów
 5. Sektor nr 5 wybierze 4 delegatów
 6. Sektor nr 6 wybierze 7 delegatów
 7. Sektor nr 7 wybierze 7 delegatów
 8. Sektor nr 8 wybierze 7 delegatów
 9. Sektor nr 9 wybierze 7 delegatów
 10. Sektor nr 10 wybierze 6 delegatów
 11. Sektor nr 11 wybierze 6 delegatów
 12. Sektor nr 12 wybierze 6 delegatów
 13. Sektor nr 13 wybierze 6 delegatów

Terminy zebrań sektorowych ustala się w następujący sposób:

Sektor nr 1:  31-07-2021      w godz.: 08:30 pierwszy termin 9:00 drugi termin

Sektor nr 2:  31-07-2021      w godz.: 11:30 pierwszy termin 12:00 drugi termin

Sektor nr 3:  03-08-2021      w godz.: 16:30 pierwszy termin 17:00 drugi termin

Sektor nr 4:  04-08-2021      w godz.: 16:30 pierwszy termin 17:00 drugi termin

Sektor nr 5:  05-08-2021      w godz.: 16:30 pierwszy termin 17:00 drugi termin

Sektor nr 6:  06-08-2021      w godz.: 16:30 pierwszy termin 17:00 drugi termin

Sektor nr 7:  07-08-2021      w godz.: 14:30 pierwszy termin 15:00 drugi termin

Sektor nr 8:  07-08-2021      w godz.: 17:00 pierwszy termin 17:30 drugi termin

Sektor nr 9:  09-08-2021      w godz.: 16:30 pierwszy termin 17:00 drugi termin

Sektor nr 10:  11-08-2021      w godz.: 16:30 pierwszy termin 17:00 drugi termin

Sektor nr 11:  12-08-2021      w godz.: 16:30 pierwszy termin 17:00 drugi termin

Sektor nr 12:  14-08-2021      w godz.: 8:30 pierwszy termin 9:00 drugi termin

Sektor nr 13:  14-08-2021      w godz.: 11:30 pierwszy termin 12:00 drugi termin

Zebrania sektorów odbędą się w wyznaczonych wyżej terminach, w Domu Działkowca.

Zarząd ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie informuje że konferencja delegatów odbędzie się 21.08.2021 o godzinie 9:00 w Domu Działkowca!

zebranie