Konkurs „Działka Roku 2022”

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie ogłasza konkurs pod nazwą „Działka Roku 2022”.

Konkurs skierowany jest do działkowców posiadających tytuł do działki w ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie.

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek oraz dostrzeżenie i wynagrodzenie pracy poszczególnych działkowców.

PRZEBIEG KONKURSU:

Powołana przez Zarząd ROD Ogrodowa Komisja Konkursowa przeprowadzi przegląd działek, sporządzi listę tych które kwalifikują się do udziału w konkursie i dokona ich oceny na podstawie następujących kryteriów:

1. Zagospodarowanie działki oraz jej wyposażenie zgodne z Regulaminem ROD: (0-3 pkt.);

2. Optymalne wykorzystanie terenu (podział na strefy funkcjonalne, zachowanie walorów użytkowych działki): (0-3 pkt.);

3. Estetyka i stan techniczny działki (stan techniczny altany, estetyka elementów małej architektury ogrodowej, utrzymanie zieleni w należytym stanie): (0-3 pkt.);

4. Walory strefy użytkowej działki:

a)  warzywnik (różnorodność uprawianych warzyw i ziół, oryginalne sposoby uprawy
np. podniesione grządki, uprawa warzyw w połączeniu z roślinami ozdobnymi): (0-3 pkt.);

b) jagodnik (różnorodność, zdrowotność i prawidłowe prowadzenie krzewów owocowych): (0-3 pkt.);

c) uprawy sadownicze (różnorodność, zdrowotność i prawidłowe formowanie drzew owocowych): (0-3 pkt.);

5. Walory rekreacyjno-wypoczynkowe działki (pergole, trejaże, murki, oczka wodne, urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne, meble ogrodowe): (0-3 pkt.);

6. Różnorodność roślin ozdobnych na działce (ciekawy dobór roślin ozdobnych – drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin jednorocznych; nasadzenia roślin rodzimych, unikanie roślin inwazyjnych i ekspansywnych, itp.): (0-3 pkt.);

7. Działka proekologiczna (kompostownik i jego wykorzystanie, gromadzenie
i wykorzystanie wody opadowej, ściółkowanie rabat): (0-3 pkt.);

8. Działka sprzyjająca różnorodności biologicznej (hotel dla owadów; karmnik, poidło lub budka lęgowa dla ptaków, nasadzenia roślin miododajnych, łąka kwietna):(0-3 pkt.);

W konkursie można uzyskać łącznie 30 punktów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów „Dnia Działkowca 2022” połączonych z Jubileuszem 75-lecia ROD, zaplanowanymi na 13 sierpnia 2022r. (sobota). Laureaci konkursu „Działka Roku 2022” otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronie internetowej rodgryfino.pl

W imieniu całego Zarządu ROD „Zielone Trasy” w Gryfinie

Prezes Zarządu Łukasz Markiewicz


dzialka roku 2022