Konkurs krajowy „Działka – moja pasja”

Krajowy Zarząd PZD, na podstawie uchwały nr 393/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., ogłasza krajowy konkurs pod nazwą „Działka – moja pasja”.

Adresatem konkursu są działkowcy posiadający tytuł prawny do działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem inicjatywy jest wyróżnienie pasjonatów ogrodnictwa działkowego oraz zachęcenie ich do dzielenia się osiągnięciami, wiedzą i inspirującymi historiami związanymi z ich ogrodami.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 maja 2024 r. za pośrednictwem tradycyjnej poczty Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs.publicystyczny@pzd.pl. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla laureatów, dyplomy oraz puchary. Ponadto, użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymają dyplomy oraz roczną prenumeratę miesięcznika „Działkowiec”.

Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach związku. Krajowy Zarząd PZD podejmie decyzję o ewentualnej publikacji nagrodzonych prac w książce, biorąc pod uwagę także inne konkursy organizowane przez związek.

Szczegóły na stronie pzd.pl

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

You are currently viewing Konkurs krajowy „Działka – moja pasja”