Nowe ławostoły przy Domu Działkowca

Cieszymy się ogromnie, że możemy ogłosić kolejną inwestycję, która służyć będzie wszystkim naszym działkowcom. Dzięki wygranej w konkursie „Przyjazny Ogród 2023”, którą zdobył nasz prezes zarządu za swoje zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, udało się sfinansować zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod nowe ławostoły (wyrównanie, montaż obrzeży, położenie agrowłókniny i wysypanie całości żwirem) przy Domu Działkowca ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie.

Decyzję o przeznaczeniu funduszy na tę konkretną inwestycję podjęto, kierując się myślą o korzyści dla wszystkich naszych działkowców. Organizacja wydarzeń na terenie ROD, takich jak Dzień Działkowca czy Dzień Pieczonego Ziemniaka, wymagała dotychczas wynajmowania ławostołów w prywatnych firmach, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i skomplikowaną logistyką. Teraz, dzięki nowej infrastrukturze, możemy zorganizować imprezy terenowe bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na wynajem oraz bez logistycznych trudności związanych z transportem stołów.

Nowe, solidne ławostoły będą dostępne dla wszystkich naszych działkowców, zarówno podczas organizowanych przez Zarząd wydarzeń, jak i podczas prywatnych uroczystości, które chcielibyście zorganizować (urodziny, komunie, wesela). Jest to krok naprzód w budowaniu wspólnoty i stworzeniu jeszcze lepszego środowiska dla nas wszystkich.

Z poważaniem

Łukasz Markiewicz

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie


You are currently viewing Nowe ławostoły przy Domu Działkowca