Nowe tablice w ROD „Zielone Tarasy”

Na terenie ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie zamontowanych zostało 16 sztuk, nowych dzielonych gablot z tablicami edukacyjnymi składających się na ścieżkę edukacyjną.

Inwestycja została wykonana w ramach I etapu projektu “Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”, na którego realizację Zarząd pozyskał fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Tytuł projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

Ścieżkę edukacyjną podzielono na 2 grupy tematyczne:

 1. “Zielone Tarasy dla bioróżnorodności” – w rejonie 1 i 2. Tablica nr 1, przy Domu Działkowca zawiera szczegółowy plan rozmieszczenia poszczególnych tablic na tym obszarze.
 2. “Zielone Tarasy dla klimatu” – w rejonie 3, 4 i 5. Tablica nr 9, przy bramie głównej rejonu 4 zawiera plan tej części Ogrodu z rozmieszczeniem i tematyką poszczególnych tablic.

Tematy tablic:

 1. Zielone Tarasy dla bioróżnorodności
 2. Zadbaj o bioróżnorodność
 3. Poznaj pożyteczne owady
 4. Zaproś zapylacze do ogrodu
 5. Posadź rośliny miododajne
 6. Zamontuj hotel dla owadów
 7. Zaproś ptaki do ogrodu
 8. Zbuduj domek dla jeża
 9. Zielone Tarasy dla klimatu
 10. Zwalczaj rośliny inwazyjne
 11. Korzyści z kompostowania
 12. Zasady kompostowania
 13. Zalety ściółkowania
 14. Zadbaj o glebę ogrodową
 15. Oszczędzaj wodę w ogrodzie
 16. Zmniejsz ślad węglowy

Na każdej z tablic dydaktycznych umieszczony został kod QR, który docelowo przekierowywał będzie na stronę internetową z mapą ścieżki i ciekawymi informacjami o tematyce ekologicznej. Strona internetowa będzie dostępna po zrealizowaniu inwestycji zaplanowanej w II etapie projektu “Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu” w ramach konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Gabloty z tablicami edukacyjnymi poza swoim zadaniem edukacyjnym podniosły walory estetyczne naszego ogrodu. Zapraszamy na rodzinny spacer alejkami naszego ROD i do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi bioróżnorodności i klimatu, zawartymi na przygotowanych tablicach.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz


tablica 14
tablica 14
tablica 10