NOWY PROGRAM ŚMIECIOWY

Ze względu na wzrost kosztów odbioru odpadów, narzucony przez gminę w roku 2021, Zarząd ROD wychodząc na przeciw tej decyzji, podjął starania mające na celu zabezpieczenie interesów działkowców.

W związku z tym Zarząd ROD zwraca się z prośbą do działkowców z rejonów 1 i 2 o przystąpienie do “NOWEGO PROGRAMU ŚMIECIOWEGO” w terminie do 13 kwietnia 2021 roku – polegającego na zakupie indywidualnego pojemnika na odpady o pojemności 120l, przypisanego do konkretnej działki (pojemnik do zakupu w zarządzie ROD).

Każdy działkowiec który przystąpi do programu będzie składował odpady na własnej działce a odbiór tych śmieci będzie odbywał się w okresach lipiec – sierpień oraz koniec października.

Dzięki przystąpieniu do programu każdy indywidualnie będzie decydował o tym co i ile wyrzuca oraz ile to będzie go kosztowało.

Deklarację przystąpienia do programu śmieciowego można otrzymać w biurze Zarządu ROD lub pobrać na stronie www.rodgryfino.pl

Pytania dotyczące sprawy prosimy kierować pod nr telefonów: 606 231 076 lub 606 230 471

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO „NOWEGO PROGRAMU ŚMIECIOWEGO”

* Nowy Program Śmieciowy jest programem pilotażowym, który wstępnie wprowadzamy w 1 i 2 rejonie Naszego RODu. Jeśli program przyniesie oczekiwane efekty, w kolejnych latach zostanie wprowadzony również w rejonie 3, 4 i 5.

You are currently viewing NOWY PROGRAM ŚMIECIOWY