Odbiór odpadów zmieszanych z rejonu I i II

Daty odbioru odpadów zmieszanych z pojemników indywidualnych 120l z rejonu I i II:

  • 05.07.2022r.
  • 23.08.2022r.
  • 04.10.2022r.
Miejsce odbioru odpadów zmieszanych z pojemników indywidualnych 120l, w podanych powyżej terminach:

rejo I i II odpady

Jednorazowe opróżnienie pojemnika to 37,20zł. Każda wywózka będzie odnotowana przez Gospodarza rejonu spisującego numer pojemnika. Działkowiec decyduje o wystawieniu pojemnika do opróżnienia i na podstawie tego, z odpadów zmieszanych będzie rozliczany indywidualnie.


Pojemniki na odpady selektywne (papier, szkło, plastik) w rejonie I i II ustawione są przy Domu Działkowca.

Koszty wywozu odpadów selektywnych ponoszą wszyscy działkowcy, zgodnie z rejonizacją.


PRZYPOMINAMY

Każda działka zgodnie z Regulaminem PZD musi być wyposażona w kompostownik, a działkowiec ma obowiązek kompostowania odpadów pochodzenia organicznego.

Odpady budowlane, wielkogabarytowe oraz nadwyżki odpadów BIO działkowcy zobowiązani są do wywozu na własny koszt do Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Odbiór odpadów zmieszanych z rejonu I i II