Odbiór odpadów zmieszanych

W dniu 30.09.2023r. około godziny 10:00 nastąpi odbiór śmieci zmieszanych. Osoby które będą chciały wystawić pojemniki, proszone są o kontakt do 27.09.2023r do Zarządu ROD pod nr tel. 606 231 076, w celu naliczenia opłaty za wywóz tych odpadów.

Informujemy, że w pojemniku na śmieci zmieszane, nie mogą znajdować się odpady selektywne: plastik, papier, szkło, odpady zielone i budowlane.

Procedura odbioru jest taka sama, jak dotychczas.

Kolejny termin odbioru przewidziany jest na 27.10.2023r.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Odbiór odpadów zmieszanych