Opłaty ogrodowe 2023 – rejon I i II

Zgodnie z przepisami § 144 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia PZD opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie/ konferencję delegatów.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone Tarasy” w Gryfinie informuje, że Konferencja Delegatów 2023 ustaliła następujące opłaty ogrodowe na rok 2023, które obowiązany jest uiścić każdy działkowiec.

OPŁATY OGRODOWE 2023 – rejon I i II
I. OPŁATY WNOSZONE DO 31 GRUDNIA 2023
l.p.tytuł opłatykwotajednostka
1.1.Składka członkowska PZD6,00 złod działki
1.2.Opłata ogrodowa*0,80 złza m2
1.3.Opłata wodna24,00 złod działki
1.4.Opłata energetyczna2,19 złod działki podłączonej do sieci energetycznej
1.5.Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD2 złod działki
1.6.Fundusz Remontowy0,10 złza m2
II. OPŁATY WNOSZONE DO 31 GRUDNIA 2023
2.1.Opłata za wodę zużytą na działce5,17 złwg licznika za m3
2.2.Opłata za zużytą energię elektrycznąwg stawki operatora ENEAwg licznik za kWh

* opłata ogrodowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu, w tym na: bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, dostawę energii elektrycznej w części wspólnej ogrodu i infrastruktury ogrodowej, podatki i inne opłaty publiczno – prawne, zarządzanie ROD, opłatę partycypacyjną

Wszystkie opłaty ogrodowe powinny być wpłacane przez działkowców wyłącznie na rachunek bankowy ogrodu 37 1020 4812 0000 0102 0005 2415

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać:

imię i nazwisko, rejon oraz nr działki.

Jest to konieczne do prawidłowego zaksięgowania wpłaty.

Uwagi: Informację o wysokości opłaty uzyskać można w biurze Zarządu lub telefonicznie (w każdy wtorek w godz. 10:00 – 17:00). Zapraszamy do składania zapytań o wysokości opłat za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu należy do nas wysłać maila na adres rodgryfino@gmail.com, pamiętając o wpisaniu w jego treści imienia, nazwiska, rejonu, nr działki oraz treści zapytania.


You are currently viewing Opłaty ogrodowe 2023 – rejon I i II