Opłaty w formie zaliczkowej

Szanowni Działkowy!

Z powodu braku kworum na Konferencji Delegatów w dniu 12.08.2023r. nie można było podjąć żadnych uchwał. Uchwały mają moc prawną, gdy w zebraniu będzie uczestniczyć co najmniej 50% delegatów. Z tego powodu nadal nie zostały uchwalone stawki opłat za rok 2023.

Ponieważ koszty funkcjonowania ogrodu, faktury za wodę, energię elektryczną, podatki itp. muszą być regulowane na bieżąco, zwracamy się z prośbą o wpłacanie opłat zaliczkowo, w kwocie równej opłacie z roku 2022. Pozwoli to na funkcjonowanie ROD w sposób nie zakłócający działkowcom użytkowania ogrodu. 

Liczymy na zrozumienie i prosimy Delegatów o przybycie na kolejne zebranie, w wyznaczonym terminie. Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Opłaty w formie zaliczkowej