Podsumowanie spotkania z działkowcami

28 stycznia 2023r. (sobota) o godzinie 10:00 w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Zielone Tarasy” w Gryfinie odbyło się spotkanie z działkowcami zorganizowane przez Zarząd Ogrodu. W trakcie spotkania poruszone zostały tematy dotyczące bezpieczeństwa na terenie ROD, gospodarki odpadami, problematyki energetycznej i bieżących spraw Ogrodu.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele Komendy Powiatowej w Gryfinie. Omówili oni m.in. kwestie dotyczące konieczności prawidłowego zabezpieczania altanek i mienia znajdującego się na działkach na okres zimowy. Działkowcy dowiedzieli się o działaniach które Zarząd prowadzi wspólnie z Policją, których celem jest wypracowanie jak najlepszych strategii zapobiegania włamaniom i kradzieżom na terenie naszego ROD. Wskazano także w jaki sposób sami działkowcy mogą włączyć się w te działania. W tym celu w gablotach i na stronie internetowej, w najbliższym czasie, zamieszczone zostaną numery telefonów na które będzie można zgłaszać podejrzane sytuacje. 

Drugim tematem spotkania była kwestia związana z gospodarowaniem odpadami. Były prezes, a obecny członek zarządu ds. technicznych Grzegorz Jędraszczyk, starał się wyjaśnić przybyłym na spotkanie działkowcom, jak obecnie funkcjonuje system śmieciowy w naszym Ogrodzie i w jaki sposób przyczynia się on do realnych oszczędności.

W trakcie spotkania poruszona została również kwestie związana z podwyżką cen energii elektrycznej i ogólnymi zagadnieniami energetycznymi ROD. Działkowcy mogli dowiedzieć się o programie ochrony ceny gwarantowanej do 250 kW na działkę (czyli po cenie z roku 2022) oraz o tym, że gwarancja ta nie obejmuje terenów wspólnych tj. Domu Działkowca i Biura Zarządu.

Ostatnim punktem spotkania były sprawy bieżące Ogrodu. Działkowcy w głównej mierze zainteresowani byli grantem w wysokości 150 000 zł, pozyskanym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozostałe tematy poruszane przez Działkowców to między innymi kwestie związane z remontem drogi i alejki w rejonie III oraz kwestie związane z wyciąganiem konsekwencji wobec działkowców którzy do dnia dzisiejszego nie uporządkowali żywopłotów które są nielegalnie nasadzone na alejach przylegających do ich działek.

Działkowcy brali czynny udział w spotkaniu, zadając liczne pytania, na które Zarząd starał się odpowiadać jasno i merytorycznie.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz


spotkanie RODu
spotkanie ROD