Podsumowanie spotkania z Policją

W dniu 30 sierpnia 2023 roku w Domu Działkowca ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie odbyło się ważne spotkanie z przedstawicielami Policji, mające na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym oraz współpracą z lokalnymi służbami mundurowymi. Spotkanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia w naszym otoczeniu działkowym.

Pierwsza część spotkania poświęcona była przedstawieniu aktualnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa w ROD. Wspólnie z działkowcami omówiono obszary, w których można poprawić stan bezpieczeństwa.

Następnie omówiono kwestie współpracy z Policją. Podkreślono znaczenie informowania służb o podejrzanych zachowaniach lub incydentach oraz przedstawiono sposoby, w jakie można skutecznie współpracować z lokalnymi jednostkami Policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Policji zachęcali wszystkich działkowców do aktywnego udziału w procesie poprawy bezpieczeństwa oraz do kontaktowania się z nimi w przypadku podejrzeń lub problemów związanych z bezpieczeństwem na terenie ogrodów działkowych. Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją, podczas której działkowcy mieli okazję wyrazić swoje opinie i pomysły na dalsze działania.

Spotkanie z przedstawicielami Policji w ROD stanowiło ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym otoczeniu działkowym. Współpraca między społecznością działkową a służbami mundurowymi ma na celu stworzenie bardziej bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wszystkich działkowców.

You are currently viewing Podsumowanie spotkania z Policją