Podsumowanie zebrań sektorowych 2021

Zarząd ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie działając na podstawie § 57 ust.3 Statutu PZD, podjął decyzję o zorganizowaniu w naszym ROD w 2021 roku i w latach kolejnych (aż do zakończenia kadencji) konferencji delegatów. W tym celu odbyło się 13 zebrań sektorowych na których wybrano 76 delegatów.

Drodzy Delegaci, gratulujemy Wam otrzymanych mandatów. Jednocześnie informujemy, że konferencja z Waszym udziałem odbędzie się 21.08.2021 roku o godzinie 9.00 w Domu Działkowca. Prawo udziału w konferencji delegatów mają delegaci wybrani na zebraniach w poszczególnych sektorach w naszym ROD. W konferencji mogą uczestniczyć również przedstawiciele organów PZD wyższego stopnia oraz zaproszeni przez Zarząd ROD goście.

W imieniu całego Zarządu ROD im. A. Zawadzkiego  w Gryfinie 

Prezes Zarządu Grzegorz Jędraszczyk

zebranie