Przyszłość ROD-ów w świetle nowych przepisów planowania przestrzennego

Dane z 2008 roku wskazują, że w Polsce istnieje około 5000 ROD zajmujących niemal 44 tysiące hektarów, z prawie milionem zagospodarowanych działek. Pomimo upływu lat, te liczby pozostają stabilne, ponieważ działkowcy są przywiązani do swoich działek, a zarządy ogrodów niechętnie zgadzają się na sprzedaż ziemi. Niestety, duża liczba ROD znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach miejskich, co czyni je pożądanymi dla inwestycji mieszkaniowych, biurowych lub handlowych.

Przepisy wprowadzone we wrześniu 2023 r. zakładają podział terenów gminnych na 13 stref planistycznych, przy czym ogrody działkowe mogą być zapisane tylko w dwóch z nich: zabudowy jednorodzinnej i strefie zieleni rekreacji. Jest to sporny punkt, ponieważ działkowcy uważają, że ROD powinny być dopuszczalne w każdej strefie planistycznej.

Według badań Polskiego Związku Działkowców, aż 40% terenów z działkami może być zagrożonych likwidacją ze względu na niekorzystne zakwalifikowanie ich w przyszłych dokumentach planistycznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zezwoliło na umieszczenie ROD w jeszcze jednej strefie, ale dla działkowców to nadal niewystarczające. Ostateczne decyzje należą do lokalnych radnych, co wzbudza niepewność co do przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

You are currently viewing Przyszłość ROD-ów w świetle nowych przepisów planowania przestrzennego