Składowanie odpadów selektywnych

Dnia 1 listopada 2021r., na sezon jesienno-zimowy, zostaną zabrane pojemniki na odpady selektywne. Zabrania się składowania odpadów w dotychczasowych miejscach ich składowania. Za niedostosowanie się do powyższego, grozi kara do 500 zł (wg przepisów KK).

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie


You are currently viewing Składowanie odpadów selektywnych