STANOWISKO Krajowego Zarządu PZD w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy

STANOWISKO

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 8 marca 2022 roku 

w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy

Krajowy Zarząd dziękuje wszystkim działkowcom, zarządom ROD i Okręgowym Zarządom za inicjatywę i zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Pomoc ta wpisuje się w podstawowe statutowe cele Polskiego Związku Działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich zarządów ROD i działkowców o dalszą pomoc uchodźcom z Ukrainy, szczególnie we współpracy z samorządami i pozarządowymi organizacjami pomocowymi. W przypadku ROD współpraca z samorządami jest konieczna ze względu na potrzebę koordynacji działań pomocowych, tak aby były skuteczne i niosły rzeczywiste wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Krajowy Zarząd PZD uważa, że najważniejszym wsparciem, jakiego może udzielić Związek uchodźcom jest wykorzystanie  domów działkowca w ROD na miejsca zbiórki darów, a tam gdzie jest to możliwe na ich zakwaterowanie. Ponadto bardzo istotnym działaniem może być też przekazywanie środków finansowych – w miarę skromnych możliwości – na konta organizacji charytatywnych wspierających zarówno uchodźców, jak i tych obywateli Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju.

Krajowy Zarząd PZD uważa obecnie za niezbędne, by skutecznie pomagać uchodźcom z Ukrainy uwzględniając ich potrzeby. Dlatego KZ PZD zwraca się do wszystkich działkowców o udzielanie pomocy w miarę możliwości i reagowanie na akcje pomocowe organizowane przez struktury Związku, a także inne instytucje na Państwa terenie. W obliczu tragedii milionów obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni.

Krajowy Zarząd

 Polskiego Związku Działkowców


You are currently viewing STANOWISKO Krajowego Zarządu PZD w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy