Stanowisko Krajowej Rady PZD w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia MRiT

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD z dnia 8.02.2024 r. w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

You are currently viewing Stanowisko Krajowej Rady PZD w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia MRiT