Stawki opłat w 2021r. w rejonie III

Zgodnie z decyzją Konferencji Delegatów z dn. 21.08.2021r. i prawomocnością podjętych Uchwał:

 1. Uchwała nr 19/2021r. w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2021r.
 2. Uchwała nr 20/2021r. w sprawie wysokości opłat za media (woda i energia elektryczna) w 2021r.
 3. Uchwała nr 21/2021r. w sprawie opłaty energetycznej w 2021r.
 4. Uchwała nr 22/2021r. w sprawie opłaty wodnej w 2021r.
 5. Uchwała nr 23/2021r. w sprawie opłaty za wywóz śmieci w 2021r.
 6. Uchwała nr 24/2021r. w sprawie opłaty na rozwój sieci energetycznej.

Przedstawiamy Państwu obowiązujące stawki opłat w 2021r. w rejonie III

 • Opłata ogrodowa – 0,50 od m² powierzchni użytkowej działki.
 • Opłata za zużytą wodę – wg stawek dostawcy
 • Opłata za zużytą energię – wg stawek ENEA (dostawca)
 • Opłata energetyczna – 13,25 zł od działki podłączonej do sieci energetycznej
 • Opłata wodna – 1,18 zł od działki podłączonej do sieci wodociągowej
 • Opłata za wywóz śmieci – 100 zł od działki (zaliczkowo)
 • Jednorazowa dopłata za wywóz śmieci za rok 2020 – 2,70 zł od działki
 • Opłata za podłączenie do sieci energetycznej – 600 zł

Terminy wnoszenia opłat:

 1. Opłata ogrodowa, energetyczna, wodna i zaliczka na wywóz śmieci – do 30 czerwca 2021r.
 2. Opłata za zużytą wodę, prąd i dopłata za śmieci za 2020r. – do 30 grudnia 2021r.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Stawki opłat w 2021r. w rejonie III