Uchwały które podjęto na Konferencji Delegatów

Zarząd ROD informuje, że na Konferencji Delegatów, która odbyła się 21.08.2021 roku:

  1. Zatwierdzono kooptację nowych członków Zarządu (aktualny skład Zarządu w zakładce „Zarząd”).
  2. Zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne za lata 2019-2020.
  3. Zatwierdzono poszczególne opłaty wnoszone w latach 2020- 2021.
  4. Uchwalono zmianę nazwy ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie na ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie.
  5. Zatwierdzono zasady odbioru odpadów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.                   
  6. Zatwierdzono uchwały ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszego ROD, takie jak Plan Pracy i Preliminarz na rok 2021.
  7. Podjęto uchwały związane z inwestycjami w naszym Ogrodzie.
zebranie