Zaproszenie dla delegatów wybranych w zebraniach sektorowych 2021

Zarząd ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie zaprasza delegatów wybranych w zebraniach sektorowych 2021 na KONFERENCJĘ DELEGATÓW, która odbędzie się w dniu 21.08.2021 roku w DOMU DZIAŁKOWCA o godz. 9.00.

Zgodnie z § 62 Statutu PZD zebranie konferencji delegatów odbywa się wyłącznie w jednym terminie  i uznaje się je za prawomocne przy obecności ponad połowy delegatów (§ 61 ust.3 statutu PZD).

Każdy delegat zaproszony na konferencję delegatów musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne informujemy, że na zebraniu obowiązywać będą maseczki. Rekomendujemy również zabranie ze sobą własnych długopisów (nie jest to obowiązkowe).

W imieniu całego Zarządu ROD im. A. Zawadzkiego  w Gryfinie 

Prezes Zarządu Grzegorz Jędraszczyk

zebranie