Zapytanie ofertowe – rębak spalinowy

PZD ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie zainteresowany jest zakupem fabrycznie nowego rębaka – rozdrabniacza gałęzi z silnikiem spalinowym, którego przeznaczeniem będzie wykorzystanie do prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie ROD; w ramach konkursu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

PZD ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie zaprasza do składania ofert sprzedaży fabrycznie nowego rębaka – rozdrabniacza gałęzi z silnikiem spalinowym, .

Treść zapytania ofertowego do pobrania po kliknięciu w poniższy przycisk.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w biurze zarządu ROD „Zielone Tarasy” ul. Armii Krajowej (Dom Działkowca), 74-100 Gryfino lub przesłać podpisany skan za pośrednictwem poczty e-mail na adres rodgryfino@gmail.com.

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 18.01.2023r.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie informuje, że na realizację zadania planuje przeznaczyć max. 15 000 zł.

You are currently viewing Zapytanie ofertowe – rębak spalinowy