Zapytanie ofertowe – strona internetowa

PZD ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie zleci wykonanie strony internetowej z interaktywną mapą rozmieszczenia tablic edukacyjno-informacyjnych na terenie ROD oraz ekologicznymi materiałami dydaktycznymi, w ramach zadania „Działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury: opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej w zakresie znaczenia działań pro środowiskowych. „

PZD ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie zaprasza do składania ofert.

Treść zapytania ofertowego do pobrania po kliknięciu w poniższy przycisk.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w biurze zarządu ROD „Zielone Tarasy” ul. Armii Krajowej (Dom Działkowca), 74-100 Gryfino lub przesłać podpisany skan za pośrednictwem poczty e-mail na adres rodgryfino@gmail.com.

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 15.03.2023r.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Zapytanie ofertowe – strona internetowa