Zasady Nowego Programu Śmieciowego

Z uwagi na duże zainteresowanie działkowców Nowym Programem Śmieciowym, przedstawiamy zasady jego funkcjonowania.

I. Każda działka wyposażona będzie w pojemnik 120l. Będzie on oznakowany fabrycznie numerem przypisanym do działki i będzie stanowił własność działkowca. Numer pojemnika może różnić się od numeru działki. Pojemniki zakupione przez działkowców od innego producenta nie będą dopuszczone do programu śmieciowego. Brak lub zniszczenie numeracji na pojemniku kwalifikuje go do wymiany na nowy. W razie kradzieży lub zniszczenia pojemnika, Zarząd nie ponosi za to odpowiedzialności.

II. Pojemnik przeznaczony będzie tylko na odpady zmieszane. Działkowcy którzy nie zakupią pojemnika na odpady nie będą mieli możliwości wyrzucania ich w dotychczasowych miejscach. Zabrania się gromadzenia w pojemniku na odpady zmieszane odpadów selektywnych (papier, szkło, plastik, bio) oraz odpadów budowlanych i wielkogabarytowych. Odbiorca odpadów po stwierdzeniu nieprawidłowości będzie mógł naliczyć opłatę dodatkową za pojemnik w wysokości 4-krotności wartości jednego pojemnika.

III. Koszt zakupu pojemnika na dzień 01.05.2021r. to 114zł (koszt jednorazowy) i ponosi go działkowiec przystępujący do programu. Cena pojemnika może ulec zmianie w związku z warunkami stawianymi przez producenta. Jednorazowe opróżnienie pojemnika to 37,50zł. Każda wywózka będzie odnotowana przez Gospodarza rejonu spisującego numer pojemnika. Działkowiec decyduje o wystawieniu pojemnika do opróżnienia i na podstawie tego, z odpadów zmieszanych będzie rozliczany indywidualnie. Odbiór pojemników z odpadami odbywać będzie się w ustalonych z PUK terminach. Terminarz będzie wywieszony na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej www.rodgryfino.pl.

IV. Pojemniki musza być wystawiane zgodnie z terminarzem do godz. 10°° danego dnia. Po tym czasie śmieci mogą zostać nieodebrane przez odbiorcę.


Przewidywane miejsca i daty odbioru pojemników z odpadami to:

REJON I i II

Terminy odbioru pojemników 120l:

  1. 01.06.2021 po godz. 10:00
  2. 03.08.2021 po godz. 10:00
  3. 05.10.2021 po godz. 10:00
  4. 30.11.2021 po godz. 10:00

ul. Lechicka (furtka), ul. Kwiatowa (bramy i furtki), ul. Pogodna (furtki), ul. Letnia, ul. Armii Krajowej (bramy)

REJON III

bramy

REJON IV i V

ul. Kołłątaja (furtka i brama), ul. Opolska (brama oraz parking), ul. Wojska Ppolskiego od strony Wełtynia (furtki i bramy), ul. Jana Pawła II (furtka), ul. Wojska Polskiego (brama główna i skrzyżowania głównej alejki z alejkami bocznymi, do zbiornika retencyjnego włącznie).


Pojemniki na odpady selektywne (papier, szkło, plastik) rozmieszczone będą:

Rejon I i II – przy Domu Działkowca

Rejon III, IV i V – brama główna ul. Wojska Polskiego i parking ul. Opolska

Koszty wywozu odpadów selektywnych ponioszą wszyscy działkowcy, zgodnie z rejonizacją.


PRZYPOMINAMY

Każda działka zgodnie z Regulaminem PZD musi być wyposażona w kompostownik, a działkowiec ma obowiązek kompostowania odpadów pochodzenia organicznego.

Odpady budowlane, wielkogabarytowe oraz nadwyżki odpadów BIO działkowcy zobowiązani są do wywozu na własny koszt do Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych

im. A. Zawadzkiego w Gryfinie

You are currently viewing Zasady Nowego Programu Śmieciowego