Zasady segregacji odpadów

Drodzy Działkowcy! Przypominamy o zasadach gospodarowania odpadami.

Odpady segregujemy z podziałem na 4 frakcje: papier, tworzywa sztuczne z metalami oraz bioodpady. Pozostałe umieszczamy w pojemniku na odpady zmieszane.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej, szczegółowymi zasadami segregacji odpadów, które pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości co można wrzucić, a czego nie można umieszczać w poszczególnych pojemnikach.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).

zasady segregacji odpadów