Zgoda na przesyłanie korespondencji na maila

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom działkowców, wprowadzamy możliwość otrzymywania korespondencji od Zarządu ROD w formie elektronicznej.

Po wypełnieniu “Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”, które można odebrać w biurze Zarządu ROD lub pobrać na tej stronie, na podany adres e-mail możliwe będzie otrzymywanie korespondencji, m.in. rozliczenia mediów, wysokości opłaty ogrodowej, informacji o stanie salda, zawiadomień, wezwań, zaproszeń itp.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną


Wypełniony i czytelnie podpisany druk prosimy przekazać do biura ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie osobiście lub pocztą na adres: ROD „Zielone Tarasy”, ul. Armii Krajowej skr. poczt. Nr 11, 74-100 Gryfino; poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej, która zamontowana została na ogrodzeniu, przed wejściem do biura Zarządu ROD lub w postaci skanu wypełnionego dokumentu na adres e-mail: rodgryfino@gmail.com

Aby oświadczenie była ważne, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest wymogiem przepisów RODO, do których musimy się stosować.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

You are currently viewing Zgoda na przesyłanie korespondencji na maila