Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

W związku z pisemną rezygnacją pana Grzegorza Jędraszczyka, z funkcji prezesa, na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu, w obecności Komisji Rewizyjnej, Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes Zarządu – Łukasz Markiewicz

Wiceprezes Zarządu – Waldemar Kupski

Sekretarz – Jerzy Mąderek

Skarbnik – Katarzyna Kozłowska

Członek Zarządu ds. technicznych – Grzegorz Jędraszczyk

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

zarzad