Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu biura ROD

Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD, mając na celu ułatwienie komunikacji i zwiększenie dostępności biura ROD dla interesantów, w drodze Uchwały, postanowił wprowadzić zmiany w terminach i godzinach funkcjonowania biura ROD.

Informujemy, że od stycznia 2022 roku, biuro ROD będzie czynne dwa razy w tygodniu:

wtorek – 12:00 – 17:00

piątek – 14:00 – 17:00

Mamy nadzieję, że umożliwienie Państwu załatwienia działkowych spraw w godzinach popołudniowych, dwa dni w tygodniu, pozwoli na rozłożenie wizyt interesantów w czasie, co jest szczególnie istotne właśnie teraz, w okresie nasilenia pandemii Covid-19.

Jednocześnie apelujemy do działkowców o to, by w miarę możliwości załatwiali wszelkie sprawy działkowe drogą telefoniczną (w podanych godzinach pracy biura) lub mejlową.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy”

Grzegorz Jędraszczyk

You are currently viewing Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu biura ROD