Zwiększenie dostępu do środków na rozwój ROD-ów: nowa uchwała Krajowego Zarządu PZD.

Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2024 roku Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przyjął uchwałę nr 5/2024 KZ PZD dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w 2024 roku, przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z zapisami tej uchwały, zarządy ROD zostały upoważnione do składania wniosków i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego, nawet przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie procedur i zapewnienie szybszego dostępu do środków na inwestycje i remonty w ROD.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie wymogów określonych w uchwale, w tym posiadanie wystarczających środków własnych oraz dysponowanie kwotą wystarczającą na pokrycie całkowitych kosztów zadania po uwzględnieniu dotacji.

Wprowadzone zmiany mają na celu również zwiększenie szans na pozyskanie wsparcia finansowego m.in. od Miasta i Gminy Gryfino, która dotychczas nie wspierała naszego ROD. Dzięki temu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie będzie mógł kontynuować rozwój oraz uczestniczyć aktywnie w kolejnych konkursach grantowych.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

You are currently viewing Zwiększenie dostępu do środków na rozwój ROD-ów: nowa uchwała Krajowego Zarządu PZD.