Zwrot nadpłaty od Wód Polskich

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie informuje, że udało się nam uzyskać od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwrotu nadpłaty opłaty stałej i opłaty zmiennej w łącznej kwocie 10 214,00 zł, która była od nas pobierana niezgodnie z obowiązującą Ustawą. Nadpłata dotyczy lat 2018-2020 i dotyczy wody pobieranej ze studni głębinowych.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy”

Grzegorz Jędraszczyk

You are currently viewing Zwrot nadpłaty od Wód Polskich