Przypominamy o obowiązku zgłaszania źródeł ciepła!

Zarząd ROD "Zielone Tarasy" przypomina o obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Każdy działkowiec posiadający altanę wyposażoną m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominek, kozę itd. (do…

Możliwość komentowania Przypominamy o obowiązku zgłaszania źródeł ciepła! została wyłączona

Kolejna próba wydobycia uszkodzonej pompy

W piątek, 10 czerwca 2022r. kolejna specjalistyczna firma, podjęła próbę wydobycia uszkodzonej pompy, dostarczającej wodę dla rejonu IV i V. Niestety ze względu na trudny dojazd do studni (wąski przejazd,…

Możliwość komentowania Kolejna próba wydobycia uszkodzonej pompy została wyłączona

Spotkanie z działkowcami rejonu IV i V

Informujemy, że 1 lipca 2022r. (piątek) o godz. 17:00 w Domu Działkowca, odbędzie się spotkanie w sprawie sieci wodociągowej w rejonie IV i V. Na spotkaniu przedstawiona zostanie propozycja podłączenia…

Możliwość komentowania Spotkanie z działkowcami rejonu IV i V została wyłączona

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

W związku z pisemną rezygnacją pana Grzegorza Jędraszczyka, z funkcji prezesa, na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu, w obecności Komisji Rewizyjnej, Zarząd ROD "Zielone Tarasy" w Gryfinie ukonstytuował się w następującym składzie:…

Możliwość komentowania Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu została wyłączona

Odbiór odpadów zmieszanych z rejonu III, IV i V

Daty odbioru odpadów zmieszanych z pojemników indywidualnych 120l, z rejonu III, IV i V: 06.07.2022r.24.08.2022r.05.10.2022r. Miejsca odbioru odpadów zmieszanych z pojemników indywidualnych 120l, w podanych powyżej terminach: Jednorazowe opróżnienie pojemnika…

Możliwość komentowania Odbiór odpadów zmieszanych z rejonu III, IV i V została wyłączona

Odbiór odpadów zmieszanych z rejonu I i II

Daty odbioru odpadów zmieszanych z pojemników indywidualnych 120l z rejonu I i II: 05.07.2022r.23.08.2022r.04.10.2022r. Miejsce odbioru odpadów zmieszanych z pojemników indywidualnych 120l, w podanych powyżej terminach: Jednorazowe opróżnienie pojemnika to 37,20zł. Każda…

Możliwość komentowania Odbiór odpadów zmieszanych z rejonu I i II została wyłączona

Jak ROD może egzekwować zaległe opłaty od działkowców?

Jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki w ROD w postaci nieuiszczania należnych opłat ogrodowych, zarząd ROD ma prawo: Naliczyć odsetki ustawowe…

Możliwość komentowania Jak ROD może egzekwować zaległe opłaty od działkowców? została wyłączona

Nie stój w kolejce – napisz maila

Przypominamy, że informację o wysokości opłaty ogrodowej na rok 2022 można uzyskać w biurze Zarządu ROD, w każdy wtorek w godz. 10:00 - 17:00. Informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem…

Możliwość komentowania Nie stój w kolejce – napisz maila została wyłączona

Podsumowanie Konferencji Delegatów 2022

14 maja 2022 roku w Domu Działkowca ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie, odbyła się Konferencja Delegatów, na którą zaproszonych zostało 75 delegatów. Frekwencja na KD w 2022 wyniosła 61,33%. Otwarcia…

Możliwość komentowania Podsumowanie Konferencji Delegatów 2022 została wyłączona

Opłaty ogrodowe w 2022 roku – rejon IV i V

Zgodnie z przepisami § 144 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia PZD opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie/ konferencję delegatów. Zarząd ROD zgodnie z przepisami § 146 Statutu Stowarzyszenia PZD zawiadamia działkowców…

Możliwość komentowania Opłaty ogrodowe w 2022 roku – rejon IV i V została wyłączona